Create a user, and start making and sharing lists with family, friends or other close relations.

Bildet viser ett utsnitt av nettsiden. Hvor man kan dele liste og finne en QR kode.

Resources for educators

"There is no step-by-step method or 'recipe' on how to create the best conditions for contact and interaction with a child. Every child is unique, and every close person is unique.”

Illustrasjonen viser at det er tre barn i rommet sammen med en voksen. Barna leker med ulike leker. i en dukkekrok. Den voksne er sammen med det ene barnet som triller en dukke vogn. De holder på dukkevognen sammen.
En knapp hvor det står del på