Lag deg en bruker så du kan opprette og dele tegnlister med familie, venner eller andre i nær relasjon.

Ressursbank for aktiviteter

«Det finnes ingen trinnvis metode eller 'oppskrift' på hvordan man lager de beste betingelsene for kontakt og samspill med et barn. Hvert barn er unikt, og hver nærperson er unik.»

Finn aktivitetsplaner og mal for gjennomføring av undervisning eller samarbeid med laget rundt barnet.
Opprett lister med taktile tegn og del med foresatte og nærpersoner.