Om TAKOM

På denne siden finner du informasjonen om TAKOM - en forkortelse for Taktil Kommunikasjon med hovedfokus på taktile tegn.

På denne nettsiden kan du lære mer om taktile tegn, som leses med hendene og er basert på tegn fra Norsk tegnspråk.

Taktile tegn blir tatt i bruk når personen ikke får tilstrekkelig informasjon gjennom det visuelle. De kan tilpasses individuelt for å passe den enkelte brukerens behov.

Taktile tegn kan være nyttige for personer som er døvblinde, blinde, svaksynte, har kombinerte sansetap eller sammensatte lærevansker. De kan også være til nytte for de som bruker andre former for kommunikasjon, men som trenger ekstra støtte for å utvikle språket sitt.

Denne nettsiden kan hjelpe deg med å:

  • Starte med taktile tegn
  • Gi tilgang til språk
  • Bruke taktile tegn i dagliglivets situasjoner

De taktile tegnene er organisert i kategorier. Under hver kategori finner du videoer og bilder av taktile og visuelle tegn. Du kan laste ned filmene og stillbilder. Det er gjort et begrenset utvalg av tegn i hver kategori, men dette kan og vil utvides over tid.

For å sikre at begge parter kan forstå det taktile tegnet fra sitt eget perspektiv, er det viktig å følge disse trinnene:

  1. Først vis tegnet fra ditt eget perspektiv.
  2. Utfør deretter tegnet på den andre personen.
  3. Gi deretter instruksjoner for det taktile tegnet fra personens eget perspektiv.

Å ta taktil kontakt kan handle om å komme i posisjon til å snakke med taktile tegn eller å vise noe. En god start er å plassere hånden på skulderen til den andre personen, noe som skaper en felles oppmerksomhet mot hverandre. Deretter kan du føre oppmerksomheten nedover armen, fra skulderen til albuen og videre ned til hånden. På denne måten er man i en posisjon som gjør det enklere å kommunisere med taktile tegn eller å vise noe.

Å jobbe temabasert gir muligheter til gjentagelser over tid, noe som bidrar til at de taktile tegnene blir ofte brukt og etter hvert blir kjent for personen som trenger dem. Under aktiviteter finner du eksempler på planer som viser hvordan du kan jobbe med taktile tegn. Du kan også laste ned og skrive ut tomme maler under hver aktivitetsplan.

  • Til Mustasj som har laget så fin og funksjonell nettside! Til Gøran Forsgren som nå jobber som prosjektleder i Nordens velferdssenter og som reiste helt fra Stockholm for å filme de nye filmene med oss.

    Til kollegaer i Statped: Siw Klemetsen, Hege Krog, Harald Wischmann, Nadina Helen Bakos og Mette Eid Løvås.