Aktiviteter

For å starte å bruke hendene til å kommunisere, har vi her noen tips til ulike aktiviteter. Disse aktivitetene er spesielt tilpasset barn i barnehage og skole.

Forberedende aktiviteter

For at personen skal forstå hvorfor det er meningsfullt å bruke hendene til kommunikasjon, er det viktig å starte med noe som er meningsfylt og forståelig for dem. Noen kan finne det utfordrende å bruke hendene til taktile tegn, så forberedende aktiviteter kan være nyttige for å bli vant til dette. Gjentakelse og repetisjon bidrar til at aktivitetene blir mer gjenkjennelige og gir en bedre forståelse av hva det innebærer.

Tips til bevegelses sanger og regler
Bevegelses sanger og regler er en flott aktivitet for å hjelpe både barnet og den voksne med å bli vant til å bruke hendene sammen.
Tips til taktile aktiviteter
Det er viktig å gi et variert utvalg av taktile erfaringer for både barn og voksne som skal begynne å lære tegn i taktil modalitet

Aktivitetsplaner

Her finner du ideer til hvordan en aktivitetsplan for hver kategori kan se ut. Disse aktivitetsplanene er forskjellige og tilpasset ulike behov og tilrettelegginger. Under hver aktivitetsplan finner du en tom mal som du kan skrive ut og bruke til å lage din egen aktivitetsplan.

En aktivitetsplan strukturerer en aktivitet slik at man vet hvilke taktile tegn som skal fokuseres på og brukes. Denne planen kan deles med andre og brukes til refleksjon og evaluering.

Eksempler på samtaler med taktile tegn

Eksempler på samtale med tegn innenfor noen av kategoriene
Her er eksempler på en taktil samtale innenfor de ulike tegn kategoriene