Aktiviteter

Tips til taktile aktiviteter

Det er viktig å gi et variert utvalg av taktile erfaringer for både barn og voksne som skal begynne å lære tegn i taktil modalitet

Sansekasse med "sangtema" 

Lag en sansekasse, til det trenger du: 

* En kasse 

* Ris - denne kan være litt varmet eller ikke. Kommer ann på hva personen liker. 

* Velg konkreter som representerer de ulike sangene.

Skjul konkretene i risen og la personen finne de. Når personen har funnet de,  syng sangen som konkrete skal forestille for å gjøre aktiviteten morsommere og mer engasjerende.

Skattejakt

Til skattejakten trenger du: 

* En tom eggkartong

Gå en tur med barnet og ha med dere en tom egg kartong. Mens dere er på tur så samler dere skatter i skogen og har de i den tomme egg kartongen. Skattene dere finner kan være ett godt utgangspunkt for samtale når dere kommer tilbake. 

Vannlek

For å ha en vannlek, trenger du: 

* En balje 

* Tilgang til vann

Til denne aktiviteten kan man bruke en regle som handler om været. Da kan man bruke ulikt tempo og plaske med vannet. Tanken er at dere skal plaske sammen i vannet med hendene. Ta det etter barnets tempo og er barnet ferdig så avslutt aktiviteten.