Aktivitetsplan

Aktivitetsplan for kategorien "Kroppen min og meg"

For å øke barnets kroppsbevissthet, kan bevegelsessanger være en god idé.

Hva må aktiviteten inneholde for at den skal gjennomføres?

Sett deg inn i hvilke taktile tegn du skal bruke til denne aktiviteten slik at du kan de godt. Forbered alt som skal være i rommet før selve aktiviteten begynner slik at det ikke blir unødvendige avbrytelser.

For at denne aktiviteten skal gjennomføres trenger du:

 • Ett rom som har lite auditivt og visuelt støy. 
 • Matter på gulvet
 • Puter til støtte


Mål for aktiviteten:
Øke barnets kroppsbevissthet ved å berøre og navngi ulike kroppsdeler med bruk av taktile tegn.

Arbeidsmåte/aktivitet

Til denne aktiviteten bruker vi to bevegelsessanger, det vil si at det er faste bevegelser til sangen som synges. 

Vi starter alltid aktiviteten med å fortelle barnet hva vi skal gjøre. Da sier vi med stemme og taktile tegn «du» , «jeg» «sammen» «sangstund». Dette gjentas flere ganger. 

Når vi er godt plassert på matten, og barnet ligger godt, så starter vi selve sangstunden. Da kan vi gjerne starte med å gjenta at nå skal vi ha «sangstund». 

Det er fint å gjenta hver sang tre ganger og ta pauser underveis for å gi barnet muligheten til å ta initiativ. Vi kan variere tempoet, enten ved å synge veldig sakte eller veldig fort. Hvis barnet ønsker å fortsette aktiviteten, gjentar vi den gjerne flere ganger. Her får barnet muligheten til å bruke hendene sine i kommunikasjon med andre.

Bruk gjerne taktile tegn som «sangstund», «du», «jeg», «sammen»  flere ganger underveis. Når aktiviteten er ferdig bruk gjerne taktile tegnet for ferdig og sangstund. 

Tekst til sangene

 • Hode, skulder, kne og tå,
  kne og tå
  Hode, skulder, kne og tå,
  kne og tå
  Øyne, ører, kinn å klappe på
  Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
  .

 • Tommelfinger, tommelfinger hvor er du?

  Her er jeg, her er jeg, god dag, god dag, god dag. 

  (syng ett vers for hver finger mens du kjenner på den fingeren det synges om)

  Siste vers:

  Hele hånden, hele hånden, hvor er du?

  Her er jeg, her er jeg, god dag, god dag, god dag.

Forslag til taktile tegn som kan brukes til denne aktivitetsplanen

Filer til nedlasting - tom aktivitetsplan