Aktivitetsplan

Aktivitetsplan for kategori "Hos tannlegen"

Tannlegebesøk er en viktig aktivitet å forberede og snakke om.

Hva må aktiviteten inneholde for at den skal gjennomføres?

Barnet skal til tannlegen og vi skal forberede barnet på det som skal skje der. Vi trenger dette for å gjennomføre aktiviteten: 

  • Tannbørste
  • Tannkrem
  • Glass med vann
  • Mobil med lyder fra tidligere tannlegebesøk
  • Tilgang til badet

Mål for aktiviteten:
Forberedelse til tannlegen

Arbeidsmåte/aktivitet

Barnet skal til tannlegen, og for å forberede barnet på hva som skal skje snakker vi om dette på skolen. På skolen kan vi bruke tid til å snakke om dette for at barnet skal få en god forberedelse på hva som skal skje. 

For at barnet skal kunne forberede seg godt, tok vi sist gang opp lyder fra tannlegekontoret som vi har på mobilen. 

Etterpå setter vi oss på badet, på hver vår stol, og legger frem tannbørsten og tannkremen ved vasken. Vi snakker om  tannbørste, tenner, munn, ved hjelp av stemme og taktile tegn. Hvis barnet vil så kan vi også lukte på tannkremen. Etter at vi har snakket om dette, lytter vi til lydopptakene sammen og snakker om hva som skjer hos tannlegen, som for eksempel skylle munnen og åpne munnen.

Avslutt aktiviteten med å høre på sangen "Puss puss så får du en suss" av Trond Viggo Torgersen. 

Forslag til taktile tegn som kan brukes med aktivitetsplanen

Filer til nedlasting - tom aktivitetsplan