Eksempler på samtale med tegn innenfor noen av kategoriene

Her er eksempler på en taktil samtale innenfor de ulike tegn kategoriene

På skolen

Eksempel på samtale om skolen.

- Nå skole ferdig. 

Tegn brukt i video

I barnehagen

Eksempel på samtale om barnehagen.

— Hei! Du og jeg går inn barnehage. Der med sangstund.

Tegn brukt i video

Eventyr

Eksempel på samtale om eventyr.

- I dag fortelle spennende eventyr om 1, 2, 3 bukkene bruse. 

Tegn brukt i video