Aktivitetsplan

Aktivitetsplan for kategorien "På skolen"

I denne aktiviteten har vi basert oss på noe som kan skje i løpet av en vanlig skoledag, og ofte gjentar seg flere ganger i løpet av uken som kan gi flere repetisjoner med taktile tegn.

Hva må aktiviteten inneholde for at den skal gjennomføres?


For denne aktiviteten, som skal utføres i norsktimen, må personen som skal lede aktiviteten ha forberedt seg ved å se gjennom den taktile boken på forhånd og planlagt hvilke taktile tegn som skal brukes i forbindelse med denne planen.

Dette trengs for å kunne gjennomføre aktiviteten:

  • Sørg for at lesekroken er ledig.
  • Ha en gruppe på tre barn tilstede under lesestunden sammen med barnet.
  • Bruk den taktile boken «En tur i skogen».
  • Vær sikker på at den voksne som leder aktiviteten kan sitte uavbrutt gjennom hele lesestunden.

Mål for aktiviteten:
Være med på å lese fra den taktile boken sammen med resten av gruppen.

Arbeidsmåte/aktivitet

Barnet blir forberedt før aktiviteten ved å bruke taktile tegn som: du, jeg, lese bok, sammen, barn og lesekrok.  

Når dere kommer inn i lesekroken så blir det viktig å fortelle barnet hvem som er tilstede, slik at barnet blir oppmerksom på at det er flere barn i lesekroken. 

Sørg for at boken er innenfor barnets rekkevidde. Boken som skal leses handler om en tur som barna har vært på, hvor de har samlet inn skatter fra turen. 

Den voksne peker på sidene i boken og utforsker det taktile bildet sammen med barnet. De andre barna får også kjenne, og man snakker med stemmen om det som skjer, og hvor det er naturlig, knytter man det til taktile tegn.

Når lesestunden er ferdig, bruker man taktile tegn som: ferdig,  lese bok og sammen

Taktile tegn som blir omtalt i planen

Filer til nedlasting - tom aktivitetsplan